Как да се храним при анемия?

Анемията е едно от най-честите заболявания на кръвта. Медицината познава над 10 вида, но няколко са най-разпространени. Желязонедоимъчна анемия (най- разпространеният вид) – за хората с този тип анемия понякога се казва, че имат „уморена […]